2021. február 12., péntek

Új honlapot indítottunk!

Tisztelt Látogatónk!

Ezen az oldalon a Pro Hungaria Sacra Közösség 2021. előtti időszakáról találhat információkat. Aktualitásokért, friss hírekért keresse fel új honlapunkat:

2017. október 14., szombat

Hamisnak bizonyultak a sümegi Newman Központ vezetői ellen felhozott vádak

A sümegi Newman Központ, amely kezdettől fogva a katolikus hit és világnézet mentén határozta meg tevékenységét, hamar a támadások kereszttüzébe került. Hosszú időn át rendszeresen jelentek meg lejárató, rágalmazó cikkek a Központról és annak vezetőiről a balliberális médiában. A sajtóhírek hátterében eleinte közszereplők ármánykodása, később egy liberális politológus, valamint egy jobbikos országgyűlési képviselő büntető feljelentése állt. A rendőrség a feljelentés nyomán bűnügyi nyomozásba kezdett. A közel másfél évig folytatott, minden részletre kiterjedő kutatás azonban nem találta nyomát semmilyen bűncselekménynek, ezért a hatóság megszüntette az eljárást. A nyomozást lezáró határozatot október 9-én, Boldog John Henry Newman emléknapján kézbesítették.

A Newman Központ célja

Az universitas-eszmény talaján, a hit és az értelem szimbiózisában (fides et ratio), katolikus keresztény világnézet szerint, hitében és tudásában biztosan álló, tanúságtevő, jót s jól cselekvő, erényes életre neveljük a hallgatóinkat. Eszményünk az igazság iránti vágyakozás, és a megtalált igazság teljes elfogadása. Törekvésünkben azonosulunk Newman bíboros jelmondatával: „Cor ad cor loquitur” (Szív szól a szívhez).

A tevékenység az alapítástól a tönkretételig

A 2014. július 11-én (Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepén) bejegyzett, és az Oktatási Hivataltól 2016. január 20-án (Esztergomi Boldog Özséb ünnepén) nyilvántartásba vett, valamint működési engedélyt nyert Oktatási Központ főbb munkái:
 • Konferenciaszervezés, vendégprofesszorok meghívása és könyvkiadás. (Főbb szerzők: Joseph Ratzinger, Athanasius Schneider, Barsi Balázs, Robert Spaemann, Marguerite A. Peeters, Gabriele Kuby, Bod Péter Ákos.) A megjelent kötetek száma: 8.
 • Foglalkoznak a globalizáció és a gender-ideológia keresztény kritikájával, hangsúlyozzák a tradíció szükségességét.
 • 2015. július 15. óta a Newman Központ székhelye Sümeg, a háromszáz éves ferences Mária-kegyhely, az egykori püspöki székhely, a magyarországi Newman-tisztelet középpontja. E helyet a Gondviselés ajándékaként ismerték fel és fogadták el.
 • Keresik az együttműködés lehetőségét az Egyház hivatalos szervezeteivel, nagyon jó kapcsolatot ápolnak a helybéli ferences közösséggel.
 • Nagy hangsúlyt fektetnek a helyi főpásztorral és a papsággal való jó kapcsolat építésére és fenntartására.
 • 2016. március 4–6. során vendégül látták Mons. Dr. Athanasius Schneider ORC püspök atyát, amely látogatás méltán jeles eseményként vonult be a magyar egyház történetébe. E program a nemzetközi sajtóban is visszhangra talált.
 • Létrehozták Sümegen a felsőoktatási képzési központot, előkészítették a felsőfokú képzés megindítását Sümeg városában.
 • Megalapították a 2016. február 1-től pályázható Boldog Özséb Ösztöndíjat.
 • A reformáció évfordulójához közeledve 2016 pünkösdjén meghirdették a Padányi Bíró Márton-emlékévet.

A gyorsan fejlődő művet megtörik

Az iskola a megalapítása pillanatától intenzív támadásoknak volt kitéve, melyben különböző politikai szereplők és a felsőoktatási programot kihasználni próbáló személyek lejárató szándékú sajtócikkek mögé bújva működtek közre az iskola ellehetetlenítésében. Az internetet elárasztották az iskolát nevetségessé tevő cikkek. „Diplomagyárként” emlegették a sümegi intézményt, holott az még meg sem kezdte első tanévét, tehát egyetlen diplomát sem adott ki. Másutt „álegyetemként” minősítették, holott az iskola állami működési engedéllyel rendelkezett.

A képzési programot megakadályozni szándékozók nem a Newman Központ tudományos munkáját illették szakmai kritikával, hanem a bevált módszert követve mindig személyeket támadtak. A cikkek a nevetségessé tétel érdekében számos gúnyos és hazug elemet ismételgettek: lovagrendekről, ezoterikus szektáról, politikusok diplomáiról, cégtemetőről stb. Az alapítót, Dr. Kertész-Bakos Ferencet, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola kutatóprofesszorát és intézetvezetőjét rendszeresen „áldoktorként” jellemezték és hamisítással vádolták meg, az épülő iskola kinevezett igazgatóját, Fülep Dániel biológust, rk. teológust meggyanúsították azzal, hogy elsikkasztja az iskola vagyonát. Mindezek kapcsán az iskolakezdés végső megakadályozására 2016 nyarán egy liberális politológus, valamint egy jobbikos országgyűlési képviselő büntető feljelentéseket tettek a rendőrségen. A rendőrségi feljelentésre indult nyomozásra való hivatkozással pedig a polgármesterrel karöltve sikerült bezáratniuk az iskolát.

Kiknek állt érdekében?

A támadások mögött a következő tényezők álltak:
 • A Newman Központ eszközéül szolgált a helyi politikai csatározásoknak, a helyi Fidesz-Jobbik ellentétnek.
 • Különböző személyek megkísérelték megszerezni az állami működési engedéllyel rendelkező intézményt.
 • A Newman Központ információi szerint a sajtótámadások mögött konkrétan beazonosítható egy fideszes országgyűlési képviselő és az őt felkérő püspökség.
 • Egy a római rítus mindkét formája iránt elkötelezett nemzetközi szervezet magyar vezetése kísérletet tett Athanasius Schneider püspök látogatásának megakadályozására, és a sümegi papság bizalmának megrendítésére.

A vádak rágalomnak bizonyultak

A nyomozóhatóság az ügyeket egyesítette, majd (Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Igazgatóság, Gazdaságvédelmi Osztály) 19000/81/2016. bü. számon a vizsgálatot lefolytatta, aminek eredményeként 2017. október 5-én kelt határozatában a közel másfél évig tartó nyomozás megszüntetéséről rendelkezett:

„A nyomozás adatai alapján nem állapítható meg a sikkasztás vétség és a Büntető Törvénykönyvben megfogalmazott más bűncselekmény elkövetése sem és az eljárás folytatásától sem várható eredmény.”

A rágalmazás és a becsületsértés súlyos károkat okozott mind a megrágalmazottaknak, mind a John Henry Newman Oktatási Központ közösségének. Sokan voltak, akik mindvégig kiálltak a Newman Központ és vezetői mellett. Aligha lehet nem jelet kiolvasni abból a tényből, hogy a nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntető határozatot a Központ védőszentje, Boldog Newman bíboros  emléknapján kézbesítették az érintetteknek.

Kapcsolódó oldalak:
 • https://mno.hu/belfold/hamisnak-bizonyultak-a-sumegi-newman-kozpont-vezetoi-ellen-felhozott-vadak-2421237
 • http://www.hirado.hu/2017/10/12/hamisak-voltak-a-vadak-igy-elindithatja-kozossegi-foiskolajat-a-john-henry-newman-oktatasi-kozpont/#
 • http://os.mti.hu/hirek/130701/a_karpat-medencei_jovoegyetemert_egyesulet_kozlemenye

2017. június 4., vasárnap

Jézus Szívének Ünnepe - Szentmise és előadás Pécsen


Pro Hungaria Sacra Szabadegyetem és Militia Templi kommenda Szentmise
(2017. június 23.)

Cor Iesu, tabernaculum Altissimi – A Szent Szív tisztelet története, teológiája
Stamler Ábel vallásfilozófus előadása
Helyszín: Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma (Széchenyi tér 11.)
Időpont: 17.00 óra

Szentmise a római rítus hagyományos formája szerint
A Szentmisét bemutatja​: ​ ft. Grujber Zsolt böhönyei plébános, lovagrendi káplán
Helyszín: Urunk Színeváltozása (Lyceum) templom (Király u. 44.)
Időpont: 19.30 óra

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Pro Hungaria Sacra

2017. június 2., péntek

Június 16. - PHS Szabadegyetem PécsenPro Hungaria Sacra Szabadegyetem és Militia Templi kommenda Szentmise
(Pécs, 2017. június 16.)

"Szeplőtelen Szívem lesz menedéked, és Istenhez vezető utad"
Előadást tart ft. Fódi Ákos balatonedericsi plébános, a Pro Hungaria Sacra klerikusi testületének tagja
Helyszín: Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma (Széchenyi tér 11.)
Időpont: 17.00 óra
Szentmise a római rítus hagyományos formája szerint
A Szentmisét bemutatja​: ​ ft. Cséry Gergő nemesgulácsi plébános, lovagrendi káplán​, a Pro Hungaria Sacra klerikusi testületének elnöke
Helyszín: Urunk Színeváltozása (Lyceum) templom (Király u. 44.)
Időpont: 19.30 óra

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!


Pro Hungaria Sacra