2017. január 8., vasárnap

Schneider püspök: „Megkértem Msgr. Fellay-t, hogy ne késlekedjen tovább az elfogadással”

„A hagyományos mise visszaállítását célzó mozgalom a Szentlélek munkája és megállíthatatlan”


Partnerünk az Adelante La Fe (a Rorate spanyol változata) megjelentett egy exkluzív interjút Őexcellenciája Athanasius Schneider püspökkel. A kapott válaszok nagyon nyersek és merészek - még egy nagy püspök esetében is. Elég egyértelmű, még ha csak át is futjuk a válaszokat. Úgy gondolja: eljött az ideje a Szent X. Pius Társaságnak (SSPX).


FŐCÍMEK

„Sok helyen a papok inkább protestáns lelkészként, mint katolikus papként viselkednek.”

„Vannak családok, akik több mint 100 km-t utaznak, hogy méltóságteljes misén vehessenek részt és szilárd tanítást halljanak.”

"A hívőknek kell kérni a papokat, hogy legyen térdeplő, hogy tudjanak térdelni.”

„Eucharisztikus szívbetegségünk van, és mindaddig, amíg nem sikerül ezt meggyógyítani, az egész test beteg marad, és nem terem gyümölcsöt.”

„A mai viszonyok között valóságos csoda, hogy vannak hivatások.”

„A gender ideológia romlottság, a marxizmus végleges formája.”

„Ha tudják, a szülők vegyék ki gyermekeiket azokból az iskolákból, ahol tanítják a gender ideológiát.”

„Radikális relativizmus mentalitás van az Egyházban.”

„Hangosan kell szólni, hogy a Tanítóhivatal egyértelműen szólaljon meg.”

„Az erkölcsi relativizmussal, különösen azzal, ami az elváltak és újraházasodottak áldozását illeti, azt akarjuk, hogy Isten azt tegye, amit mi akarunk.”

„A szentségi női diakonátus ellentmond az Egyház természetének.”

„A pápát természetfeletti módon kell szeretnünk, imádkozni érte, nem pedig egyfajta pápaimádatban részesíteni.”

SSPX - Msgr. Lefebvre

„Meg vagyok győződve arról, hogy a jelen körülmények között Msgr. Lefebvre habozás nélkül elfogadná a személyi prelatúrára vonatkozó kánonjogi javaslatot.”

„Msgr. Lefebvre egy mély sensus Ecclesiae-val rendelkező ember.”

„A püspökszentelések 1988-ban történtek, mert jó lelkiismerettel úgy gondolta, hogy azt meg kellett tennie, mint rendkívüli cselekedetet; ugyanakkor azt mondta, hogy ennek a helyzetnek nem szabadna sokáig tartania.”

„Ha túl sokáig tart az autonómia kánonjogilag, akkor fennáll a veszély, hogy a Katolikus Egyház elveszít egy karakteres jellegzetességet, ami a pápától függ.”

„Nem tehetjük meg, hogy engedelmességünk Krisztus helytartójának függjön a pápa személyétől; ez nem lenne a hit. Nem lehet azt mondani, hogy én nem hiszek ebben a pápában, nem vetem alá magamat, várni fogok addig, amíg nem jön valaki, aki nekem tetszik. Ez nem katolikus, nem természetfeletti; ez emberi. Ez  természetfeletti és az isteni gondviselésbe vetett bizalom hiánya, hogy Isten az, aki vezeti az Egyházat. Ez veszély az SSPX-re nézve.”

„Megkértem Msgr. Fellay-t, hogy ne késlekedjen tovább az elfogadással - bár nincs 100% -os bizonyosság, hogy így lesz, én bízom az isteni gondviselésben.”

„Az én nagy kívánságom, hogy a SSPX-et el lehessen ismerni és megalapozni az Egyház hagyományos struktúráján belül, a lehető leghamarabb, és ez előnyös lesz mindenkinek, nekik és nekünk. Valójában ez lesz az új erő a hit tisztaságáért vívott nagy csatában.”

Azt mondtam Msgr. Fellay-nak: „Monsignore, szükségünk van a jelenlétére, hogy összefogjanak a jó erők az Egyházon belül, és egység legyen.”

Hagyományos mise

„A hagyományos mise visszaállítását célzó mozgalom a Szentlélek munkája és megállíthatatlan.”

„Ha a II. Vatikáni Zsinat atyái szemtanúi lennének annak, amit ma misének hívunk és egy hagyományos misének, a többség azt mondaná, hogy a hagyományos mise az, amit akar, és nem a másik.”

A hagyományos liturgia a II. Vatikáni Zsinat liturgiája, talán kis változtatásokkal.

Köszönjük lelkes olvasónk fordítását!

Forrás: http://rorate-caeli.blogspot.com/2017/01/bishop-schneider-i-have-asked-msgr.html

Vissza a katolikus apologetika oldalára

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése