2016. november 3., csütörtök

Athanasius Schneider püspök - Az Egyház már válaszolt Luther tévedéseire

A katolikus egyház tévedhetetlenül reagált már „Luther Márton tévedéseire”, mondta Athanasius Schneider püspök Ferenc pápáról, aki ünnepli a reformációt és dicséri Luther teológiáját

Washington DC, október 31, 2016 (LifeSiteNews) 

A hónap elején washingtoni látogatását követően egy összejövetelen Schneider püspök azt is elmondta, hogy jelenlegi állapotában az amerikai politika emlékezteti „a szovjet időkre, amiben éltem”. Kifejezte reményét, hogy a Szent X. Piusz Társaság helyzetét kánonjogilag rendezik a katolikus egyházon belül, és megvitatták a vatikáni rajtaütést a Szeplőtelen Szűz Ferences Renden. 

„Már volt egy tévedhetetlen válasz Martin Luther tévedéseire: a tridenti zsinat,” mondta a kazahsztáni püspök. „A tridenti zsinat tanítása Luther tévedéseiről, ismétlem, ex cathedra tévedhetetlen. A pápa észrevételei a repülőn nem ex cathedra megnyilatkozások”. 

Schneider ezt válaszként mondta egy kérdésre, melyben kommentálták Ferenc pápa támogatását Luther Márton teológiájára és a reformáció pápai megünneplésére vonatkozóan. 

„Nem ebben az országban élek”, így „talán nem tudok jó tanácsot adni,” mondta egy fiatal férfinek, aki az amerikai elnökválasztásról kérdezte. „De amennyire megfigyelhettem ezt a kérdést távol a választásoktól, azt gondolom, hogy távolság kell a megfigyeléshez. Önök most a harc közepén állnak. Az én korlátozott véleményem szerint ez egy olyan bemutató, egy olyan helyzethez hasonló, ahol egy csoport diktatúrája, akik uralkodni fognak és [rád] kényszerítenek jelölteket, mindkettő valamilyen módon lehetetlen. Ez a véleményem, nem tudom, hogy helyes-e”. 

„Önök szabadon gondolkodhatnak másképpen,” mondta az összegyűlt amerikaiaknak. „Ez az én szerény véleményem.” Schneider szerint az USA-beli választások állapota emlékezteti „azokra a szovjet időkre, amiben élt”, amikor „mindig ugyanazokat a jelölteket kellett megválasztani - csak másképp hívták őket”. 

A „párbeszéd” gyakorlatát kell „javítani”

A vallások közötti „párbeszéd” az elmúlt 50 évben többnyire zavart hozott gyümölcs helyett, mondta Schneider. Ez a tévedés vezetett „elkötelezettségünk gyengüléséhez, hogy hirdessük az evangéliumot.” 

"Ki kell javítanunk ezt," mondta. "Nem tudjuk folytatni ezt kétértelmű módon, a párbeszéd mögé rejtve." 
A valódi párbeszéd vezeti el az embereket az igazsághoz, mondta. 

„Beszélni kell egymással,” mondta Schneider. „De ha beszélek egy személyhez, aki tévedésben él, ha van igaz szeretet bennem, segítem azt a személyt, aki tévedésben él, hogy kijöjjön belőle. Persze, én ezt szeretettel teszem, de a világosság jegyében.” A katolikusokat arra hívják, hogy „mindig az igazság tanúi legyenek.” 

„Az én jutalmam a hit jó lelkiismerete, a hűség Jézushoz, és a remélt jutalom, amit megkapok a mennyben” 

„A laikusokat arra hívják, hogy tanúi legyenek a hitnek” ebben a zavaros időben az egyházon belül, mondta a püspök. „Ezekben az időkben, a sugárzó hit több szempontból is világosabb, bizonyos szempontból szebb a laikusok lelkében, mint a[z egyházi] hierarchia lelkeinek egy nagy részében. Szomorú dolog ez.” 

Csak időleges jutalom olyan főpapok kinevezése, akik a katolikus hittel ellentétes álláspontot népszerűsítenek, mondta Schneider, ami „semmi az örökkévalósághoz képest.” 

„Az én jutalmam a hit jó lelkiismerete, a hűség Jézushoz, és a remélt jutalom, amit megkapok a mennyben,” mondta. „És ezeknek az időleges jutalmaknak, azt hiszem, hogy nincs is olyan sok értelmük. És a jobb jutalom így a hűség a hithez. És Isten elvégzi munkáját, így légy hű, higgy és segíts azoknak is, akik elveszítik a hitüket.” 

„Remélem, hogy Ferenc pápa most nagyvonalú lesz” a Szent X. Pius Társasághoz, mondta Schneider, amikor beszélt a hagyományhű katolikus csoportról, amelynek jelenleg nincs rendes kánonjogi státusa az egyházban, de nincs kiközösítve vagy szkizma alattinak tekintve sem. Ferenc pápa engedélyezte a Társaság papjainak, hogy gyóntathassanak az irgalmasság éve során, és Róma egy személyi prelatúrát kínált a Társaságnak az egyházon belül. 

Schneider reméli, hogy „gyakorlati”, „kánonjogi” megoldás lesz elérhető. A teljes közösség Rómával „sok pap jó jelenlétét” jelentené, és azok a személyek, akik „lényegében katolikusok, új közreműködést biztosítanának, hogy megerősödjön” az Egyház, mondta. 

Schneider püspök is mérlegelte azt a rendkívül kemény bánásmódot, amit egy vallási rend, az úgynevezett Szeplőtelen Szűz Ferences Rend kapott főpapoktól, akik úgy tűnik, hogy ellenzik a küldetésüket, amely hangsúlyozza a katolikus örökséget és az imádatot. 

„A Szeplőtelen Szűz Ferences Rend fejlődése, mint egy igazi, hagyományhű rend az egyházban, ami nem függ az Ecclesia Dei”-től, odavezette a haladókat, hogy fenyegetve érzik magukat, mondta Schneider. Sok vallási közösség, mely ragaszkodik a hagyományos latin miséhez, az Ecclesia Dei égisze alatt működik. 

„A hierarchia néhány liberális tagja úgy tekint az Ecclesia Dei különböző közösségeire, mint valamiféle muzeális darabokra”, magyarázta Schneider, és nem akarja, hogy a hagyományhű megközelítés túl sok lendületet kapjon. Ez csak egy „átmeneti” visszaesés, mondta. „Ha ez Isten munkája, senki sem tudja megállítani. Szenvedésük gyümölcsöt fog hozni. Messzebbre kell látnunk.”

Köszönjük lelkes olvasónk fordítását!

Forrás: https://www.lifesitenews.com/news/bishop-schneider-church-has-already-addressed-errors-of-luther

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése