Klerikusi testület

A Pro Hungaria Sacra klerikusai a közösségen belül létrehozott független testületben fejtik ki tevékenységüket. A diakónusszentelés a klerikusi testületben való részvétel feltétele. 

A testület mindenkori elöljárója a közösség egyik vezetőhelyettese is egyben, 2016 augusztusától ft. Cséry Gergő nemesgulácsi plébános tölti be ezt a tisztséget. 

A testület feladat- és hatáskörét részben az egyesület alapszabálya, részben a közösség egyéb rendelkezései határozzák meg.

Őrködik az egyesület katolikus jellegének megőrzése felett
A PHS mindenkori vezetése köteles a katolikus tanítással összeegyeztethető, következetes és egyértelmű döntést hozni feladatainak ellátása során. Ezen értékek sérelme esetén a klerikusi testület köteles azt írásban jelezni.

Biztosítja a közösség spirituális hátterét
Liturgia, lelkigyakorlat szervezése, keresztény életvezetés kidolgozása.

A vezetőség legfontosabb tanácsadó szerve
A klerikusi testület elöljáróján keresztül rendszeres tájékoztatást kap a közösség
tevékenységéről.
A testület tanácsadói tevékenysége kiterjed minden közösséget érintő kérdésre. Az
elnökségnek a klerikusi testület javaslatait mérlegelnie kell.

Széleskörű autonómia 
A klerikusi testület tagjai a testület elöljáróját maguk közül választják, két éves időtartamra. Az elöljáró legfeljebb öt alkalommal választható újra. A maximális, 12 éves megbízatás lejártával az addig elöljárói megbízatással rendelkező személy a mandátum lejártától számított két év pihenőidőt követően ismételten elöljáróvá választható.

A klerikusi testület működésével kapcsolatos egyéb kérdésekben (melyeket sem az alapszabály, sem pedig a közösség egyéb rendelkezései nem érintenek) a testület szabadon jogosult dönteni.

A Pro Hungaria Sacra közösség világi tagja munkásságát az Anyaszentegyház papja előtt letett fogadalommal erősíti meg.


Vissza a közösség oldalára

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése