Történet

A Pro Hungaria Sacra közösség története


Közösségünk története 2007-2008 fordulójára nyúlik vissza. Ebben az időben testvérületünk még nem volt több, mint útkereső, katolikus egyetemisták baráti köre. Amiben mindnyájan egyet értettünk, az a Katolikus Anyaszentegyház iránti hűség és Hazánk szeretete volt. 

Amint az Egyház tanítja, a Világban élő katolikus férfiú kötelessége, hogy állást foglaljon a Világ ügyeiben, aki ezt nem teszi, kötelességét mulasztja el, s felelnie kell majd ezért a királyok Királya előtt, így meg akartuk találni a leginkább hitünkhöz illő politikai irányvonalat. Ekkor tűztük ki célul az Apostoli Magyar Királyság hagyományainak tiszteletét, mely egyrészt "egyetlenegy nemzet, a magyar nemzet produktuma", másrészt ez az igazán katolikus államforma is, mely képes minél több embert az üdvösségre vezetni.

A királyság mindig csak eszköz volt az Istenhez való eljutásban, s nem cél. A cél maga Jézus Krisztus. Éppen ezért a restauráció eszméjének sem elsősorban az államforma szintjét kell érintenie! Mi, a Pro Hungarai Sacra közösség tagjai mindenek előtt saját és egymás életében igyekszünk építeni Krisztus spirituális királyságát, az Ő szolgáiként kívánunk tevékenykedni e világban. 
Érveink tehát nem gazdaságiak, hanem transzcendensek: a királyság is csak szakrális lehet, különben a restauráció eszménye elveszíti organicitását és hitelességét.

Igen sokat adott közösségünk lelki fejlődéséhez a Boldog IV. Károly király tiszteletére megrendezett királymisék sorozata, melyen 2009. óta rendszeresen képviseltettük magunkat. Patrónusunk Szent László király mellett Boldog Károly királyunkat is példaképeink közé soroljuk. 

2012-ig tevékenységünk saját magunk lelki, szellemi és fizikai építésünkre korlátozódott, majd 2012 nyarán - Lábár Tamást váltó - D. Fekete Balázs vezetésével zászlót bontottunk, akkor még Szent Magyarországért Mozgalom néven. Imahadjárattal, szimpóziumok és rendszeres lelkigyakorlatok szervezésével igyekeztünk hozzájárulni Hazánk spirituális helyzetének javításához. Nevünket és „Pro Pannonia Sacra” jelmondatukat Mindszenty József bíboros-hercegprímás azonos jelmondatából kölcsönöztük. Mostanáig meghatározza munkánkat és életünket. 

Közösségünk élete 2013-ban vált intenzívvé, melynek oka tagjaink lelki-szellemi kibontakozásában és kapcsolatrendszerünk kialakulásában rejlik. Ekkoriban merült fel a klerikusi testület létrehozása is, hiszen számos – nézeteinket osztó – klerikussal kerültünk kapcsolatba. 

2014. januárban döntöttünk amellett, hogy munkásságunkat az Anyaszentegyház papja előtt letett fogadalommal is megerősítjük. Fogadalmunkban ünnepélyesen elhatározzuk, hogy az Egyház tanításának betartása mellett mindent megteszünk céljaink előmozdítása érdekében. Az elmúlt esztendőkben már több fogadalomtételre is sor került. Testvérületünk folyamatosan bővül. 

2014. január 25. óta Pro Hungaria Sacra - Szent Magyarországért név alatt fejtjük ki tevékenységünket. A közösség tagjai munkásságukat nem evilági dicsőségért folytatják, hanem magunk, egymás és testvéreik üdvösségéért. A tiszta katolicitás megőrzése felett az immáron létrejött klerikusokból álló testület őrködik, mely egyrészt biztosítja a közösség spirituális hátterét, másrészt tanácsadói tevékenységével segíti, és egyben kontrollálja a testvérület munkáját.

2015 januárjától fogalmazódott meg bennünk, hogy közösségünk egyesületi formát is öltsön, mely gyümölcsök mostanra beértek. 

Salve Patrona Hungariae!
Magna Domina Hungarorum et Sanctus Ladislaus orate pro nobis!

Vissza a közösség oldalára


Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése