2014. december 18., csütörtök

Évforduló - December 18.

Habsburg Albertet választják meg Magyarország királyának
(1437)

1437. december 18-án választották meg Magyarország királyának V. Albert osztrák főherceget, Luxemburgi Zsigmond (ur. 1387-1437) vejét, az első Habsburgot, aki fejére tehette a Szent Koronát.Megszületik Esterházy Miklós József herceg
(1714)

Katonai nevelésben részesült.  1741-ben ezredesként önálló huszárezred parancsnoka, 1744-ben ennek tulajdonosa lett. Két évvel később követ a drezdai tárgyalásokon, 1747-ben vezérőrnaggyá, 1753-ban az addigi Andrássy-gyalogezred tulajdonosának nevezték ki. 1757-ben altábornagyi rangban elnyerte a Mária Terézia-rend lovagkeresztjét.

1762-től Sopron vármegye főispánja, majd főkamarás. 1764 táborszernagy, majd a Magyar Nemesi Testőrség kapitánya. 1765-ben tüntették ki az aranygyapjas renddel és a Mária Terézia-rend parancsnoki keresztjével. 1770-től tábornagy. Az osztrák örökösödési és a hétéves háború hőse, különösen a kolini csatában hívta föl magára a figyelmet, ahol 3 lovat lőttek ki alóla.

Ő építette Eszterházát Sopron-megyében (1766—1769.) Galántán 1760-ban színtársulatot alapított, melynek gr. Morzin, ennek halála után Haydn József volt az igazgatója. 1763-ban olasz társulatot szervezett a kismartoni kastély termében. 1765-ben Eszterházán színházat épített, amely 200 személy befogadására volt alkalmas. 

Katolikus Lexikon/ Magyar Színművészeti Lexikon


Megszületik Habsburg–Lotaringiai Ferenc Ferdinánd trónörökös
(1863)


Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése