2014. december 27., szombat

Évforduló - December 27.

 Julianus barát hazatér első utazásáról
(1236)

„A domonkos barátok, miután ezeket a Magyarok Történetében megtalálták, megszánták a magyarokat, akiktől származtak, hogy mind az ideig hitetlenségben tévelyegtek. Elküldtek hát négy barátot a keresésükre, hogy Isten segedelmével megtalálják őket, ahol csak tudják. Annyit tudtak a régiek írásaiból, hogy keleten laknak, de hogy hol vannak, nem is sejtették.” 
Riccardus fráter beszámolójából


1236. december 27-én lépett ismét Magyarország földjére Julianus barát, aki még 1235 májusának elején indult el keletre, hogy felkutassa a honfoglaló törzsektől elszakadt magyarokat. A domonkos szerzetes vándorútja során négy hetet töltött el távoli rokonaink között, akiknek életmódjáról, szokásairól és nyelvéről hasznos adatokat szolgáltatott elöljárói és az utókor számára.


Ozorai Pipo halála
(1426)

„A törököket rákényszerítette [ti. Luxemburgi Zsigmond], hogy saját hazájukban békén maradjanak, ezeket a firenzei Pipo lovaskapitány révén húsz ütközetben győzte le.”
Antonio Bonfini: A magyar történelem tizedei


1426. december 27-én fejezte be életét az itáliai származású Ozorai Pipo, Luxemburgi Zsigmond magyar király (ur. 1387-1437) egyik legkiválóbb bizalmasa, aki fényes pályafutása során a hadászat, a pénzügyek és a diplomácia terén is tanúbizonyságot tett kivételes kvalitásairól.


Megszületett VI. Piusz pápa
(1717)


Rubicon

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése