2015. január 14., szerda

Budapest - Felbecsülhetetlen értékű forrásokat tárnak fel magyar kutatók

Az MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport vatikáni levéltári kutatásainak legfrissebb eredményeit teszik közzé szerda délután. A kutatás súlyát jól példázza, hogy az eseményre Magyarországon elsőként ellátogat a Vatikáni Levéltár vezetője is.

Mint a kutatócsoport hivatalos honlapján olvasható, a magyar medievisztika és történelemtudomány régi adósságát törleszti a Collectanea Vaticana Hungariae sorozat 9. és 10. volumenje, melyek a középkori magyar egyháztörténeti kutatások számára nélkülözhetetlen forráscsoportot adnak közre.

Az Apostoli Kamara középkori magyar vonatkozású iratanyagát a 20. század elején Fraknói Vilmos jobbkeze, Lukcsics József tárta fel a Vatikáni Levéltárban. Gyűjtése azonban a vatikáni magyar kutatások 20. századi strukturális problémái miatt végül nem került kiadásra. A kötetek ezen páratlanul értékes anyag napjaink tudományos igényének megfelelő sajtó alá rendezését tartalmazzák.

Hét hazai kutatóhely kilenc munkatársának összetett, többéves csapatmunkája révén immár a hazai és a nemzetközi kutatás számára is hozzáférhetővé válik e szinte kimeríthetetlenül gazdag matéria. A közel másfél ezer tételt tartalmazó forrásgyűjtemény lehetőséget kínál – többek között – a késő középkori magyar egyházi intézmények és javadalmak gazdasági potenciáljának összehasonlító vizsgálatára, a korszak magyar egyházi archontológiájának összeállítására, a magyar egyház és az itáliai bankházak kapcsolatának elemzésére. A kötetek használatát gazdag apparátus (jegyzetek, bibliográfia, közel száz oldalas, adatolt személy- és helynévmutató, valamint iratjegyzék), a terjedelmes annotált angol nyelvű összefoglaló tanulmány segíti.

Mint a kutatócsoport vezetője, Tusor Péter elmondta, a kötetek és az esemény az MTA Lendület programjának és a Lendület-kutatócsoport fontos eredménye. Ezt jól bizonyítja az is, hogy a rendezvényre elsőként érkezik hazánkba a Vatikáni Levéltár vezetője.

„Tudomásunk szerint Magyarországon még nem járt a Vatikáni Levéltárnak, a pápai és nemzetközi tudományosság e fontos intézményének vezetője. Nagy megtiszteltetés számunkra, és a MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport vatikáni levéltári kutatásainak komoly elismerése, hogy Mons. Pagano elfogadta meghívásunkat. Látogatása célja, hogy bemutassa a Kutatócsoportunk által kiadott vatikáni-magyar történeti könyvsorozat, a 10 éve megjelenő Collectanea Vaticana Hungariae legújabb két kötetét" – hangsúlyozta Tusor Péter történész.

Az 1297 és 1536 közötti időszakot feltáró munka mintegy 1000 oldalon tartalmaz a középkori Magyarországra vonatkozó, köztörténeti szempontból is felbecsülhetetlen értékű, jórészt ismeretlen adatokat az Apostoli Kamara gyűjteményeiből.

Magyar Nemzet

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése