2015. január 6., kedd

Évforduló - Január 6.

Megszületett Szent Johanna, francia mártír
(1412)

Szent Johanna kora meghatározó személyiségei közé tartozik; laikusként, de szüzességi fogadalmat téve sokat tett az egyházért és népéért. Félelem nélkül hirdette az evangéliumot az egyház válságos időszakában mondta XVI. Benedek pápa 2011 januárjában.

Jeanne d’Arc egyszerű családban született, komoly vallási neveltetésben részesült; és már fiatalon megnyilvánult a szegények és szenvedők iránti jószívűsége, szeretete, együttérzése. A fiatal lány Szent Mihály arkangyal közbenjárására hallotta meg az Úr hívását keresztény életének elmélyítésére és a francia nép felszabadítására. Igent mondva Isten  hívására, szüzességi fogadalmat tett. Minden nap járt szentmisére, gyónt és áldozott, a keresztre feszített Jézushoz és édesanyjához, Máriához imádkozott. Jeanne d’Arc 1429-ben kezdte meg a népe felszabadítására irányuló tevékenységét. Békejavaslattal állt elő az Orléans-ban állomásozó angol katonák és királyuk felé; ám visszautasították. Elkötelezte magát a város felszabadításáért, amely hamarosan megvalósult. Johanna a katonáknak hirdette az evangéliumot, jóságról és bátorságról téve tanúságot. 1430-ban a szent inkvizíció nevében máglyahalálra ítélték olyan teológusok, akikből hiányzott a szeretet és az alázat ahhoz, hogy meglássák a fiatal lányban Isten működését. Johanna élete utolsó perceiben is Jézus nevét kiáltotta, aki mindig első helyen szerepelt életébe - hangzott el a XVI. Benedek pápa homíliájában 2011-ben. „Jeanne d’Arc a keresztény életvitelre hív mindenkit: az imára, az Istenbe vetett bizalomra, a szeretetről való tanúságtételre.”

Szent Johanna perét még 1450-ben VII. Károly rendeletére vizsgálták felül, és 1456-ban ártatlannak nyilvánították. 1910-ben boldoggá, 1920-ban szentté avatták.


Megszületett gróf Lónyay Menyhért miniszterelnök
(1822)

A budai piaristáknál és a pesti egyetemen végezte közép-, illetve felsőfokú tanulmányait. 1839-ben bölcsészeti, majd államtudományi doktorátust szerzett. Nagy utazónak számított, nemcsak Magyarországot, hanem a külföldet is járta. 

Főleg közgazdasági és pénzügyi tanulmányokat folytatott. Már 1843-ban, 21 éves korában Bereg megye képviselője lett az országgyűlésben. Elsősorban Széchenyi István eszmevilága és politikai elképzelései vonzották. Részt vett az 1848-as törvényalkotásban, tagja volt az első népképviseleti országgyűlésnek, s a pénzügyi tárca államtitkáraként tevékenykedett. Világos után Párizsba menekült, ahonnan 1850-ben császári kegyelemmel térhetett vissza. Ezután először birtokainak irányítása mellett, különböző pénz- és hitelintézetek létrehozásával foglalkozott.

1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, később rendes tagja lett, 1871-től haláláig pedig elnöke volt. 1865-ben újból képviselő lett, és Andrássy Gyula oldalán jelentős szerepet játszott a kiegyezés előkészítésében. 1867-ben az Andrássy kormány pénzügyminisztere lett, majd 1870-ben Ferenc József közös pénzügyminiszterré nevezte ki, s ő volt az első magyar közös miniszter Bécsben. 1871-ben kapta meg a grófi címet. 1871. november 14-én ő követte a közös külügyminiszterré kinevezett Andrássyt a magyar miniszterelnöki poszton. 

Miniszterelnöksége idején felgyorsult a modern ipari fejlődés Magyarországon. Ezt segítette elő az 1872-ben kiadott első ipartörvény is, amely felszámolta a céheket és deklarálta a szabad ipar gyakorlását. 1871-72-ben nyitottak meg egy sor fontos vasutvonalat; az Alföld-Fiumeit, a Székesfehérvár-Grazit, a Debrecen-Máramarosszigetit, valamint a Kassa-Oldenbergit. 1872 végén lemondott miniszterelnöki tisztségéről, de képviselői mandátumát megtartotta és a főrendi háznak is tagja maradt. Élete alkonyán a Tudományos Akadémián és a Földhivatali Intézetben dolgozott. Ő vállalta Széchenyi hagyatékának gondozását. Budapesten hunyt el 1884. november 3-án.


Megszületett Endresz György pilóta
(1893)

A perjámosi születésű Endresz az I. világháborúban tábori pilóta, a proletárdiktatúra idején repülőszázad-parancsnok, a háború után az Aeroexpress légiközlekedési vállalat pilótája, a Magyar Aero Szövetség oktatótisztje volt. 

1931-ben - navigátorával Magyar Sándorral - leszállás nélkül átrepülte az Atlanti-óceánt Harbour Grace és Bicske között. Az utat a Justice for Hungary nevű géppel 26 óra 20 perc alatt - világcsúccsal - tették meg és 10 ezer dolláros díjat nyertek. Repülésükkel a trianoni békeszerződés igazságtalanságára kívánták felhívni a figyelmet. 1932. május 21-én Rómába repülve, a littoriai repülőtéren lezuhant, és Bitai György navigátorral együtt szörnyethalt.


A Szent Korona hazatér
(1978)

A magyar Szent Koronát 1945-ben szállították az Egyesült Államokba, ahol letétként őrizték. Az őrzés helyét (Fort Knox) szigorú titokként kezelték. 1978-ban Budapesten, az Országházban "az amerikai nép képviseletében" Cyrus Vance külügyminiszter adta vissza a magyar államiságot jelképező Szent Koronát és vele együtt a koronázási jelvényeket, melyeket a Magyar Nemzeti Múzeumban helyeztek el, ahonnan 1999. december 21-én elfogadott törvény értelmében 2000. január 1-jén ünnepélyes keretek között (a jogarral és az országalmával együtt) a Parlament kupolacsarnokába került.


Magyar Kurír/Múlt-kor

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése