2015. január 8., csütörtök

Évforduló - Január 8.

III. Ince pápa megválasztása
(1198)

A megreformált pápaság III. Ince (1198-1216) idején érte el tekintélye és hatalma csúcspontját. Ő volt az első pápa, aki valóban teljes szuverenitással uralkodott az egyházi államban, s teljesen függetlenné vált a császárságtól. Ő hívta össze a középkor legjentősebb zsinatát , a IV. lateráni (XII. egyetemes) zsinatot 1215-ben.

A zsinat számos egyházfegyelmi és- szervezeti intézkedés mellett dogmatikus döntést is hozott: összefoglalta az Egyház tanítását a szentségekről, s az Oltáriszentségről szólva először használta hivatalosan az átlényegülés (transsubstantiatio) kifejezést. A zsinat elrendelte, hogy a világiak évente egyszer. a húsvéti időszakban végezzék el a szentgyónást és szentáldozást.


A nagyenyedi népirtás kezdete
(1849)


Nagyenyed városát az Axente Sever és Prodan Simion muzsnaházi pópák vezette román felkelők támadták meg. Az ortodox karácsony másnapján, éjszaka elszabadult a pokol. Január 17-ig 800-1000 védtelen embert mészároltak le helyben, nem kímélve csecsemőt, nőt, aggastyánt sem. Közel ugyanennyien, akik mezítláb a környező hegyekbe menekültek, megfagytak a huszonnégy fokos dermesztő hidegben.


Megszületik gróf szentegyedi és cegei Wass Albert erdélyi magyar író és költő
(1908)


Katus László: A középkor története/Erdély.ma

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése