2013. február 16., szombat

Mi a szerves társadalom?

Írta: Plinio Corrêa de Oliveira.

Louis Billot bíbornok, a Szent X. Piusz pápasága alatti legnagyobb teológus De Ecclesia (Az Egyházról) c. könyvében egy fejezetet szentelt a szerves társadalom kérdésének. Helyesen állapította meg, hogy az emberi test nem csupán egy sejthalmaz, hanem összhangban működő szervek együttese. Ebből következően az emberi test nem csupán egyedi sejtekből, hanem olyan sejtekből áll, melyek szerveket alkotnak.

Ennek következtében képtelenség azt mondani, hogy az emberi társadalom csupán magánszemélyek társulása. A társadalom elsődlegesen és lényegileg családokból áll. Ezeket természetesen emberi személyek alkotják. A társadalom elsődleges egysége a család. A család a társadalom elsődleges alkotóeleme. Az emberi társadalmakban – megelőzve minden mást – családokban élő emberi személyekkel találkozunk.

Az egészséges társadalmat alkotó külső testrészek és belső szervek

A társadalom szervezete, akárcsak az emberi test, diverzifikált. Van egy feje, mely gondolkodik és parancsol mint az Egyház, az egyetemek és a politikai alakulatok; vannak karjai, amik annak fenntartásához és jólétéhez szükségesek mint a vidéki gazdaságok és a városi céhek; vannak lábai, hogy mozogjon mint a lovas és ökrös fogatosok régen, vagy napjaink közlekedési vállalatai. Vannak intézményei, melyek a betegekkel foglalkoznak és az emberek védelméért felelősek úgy mint kórházak, tűzoltóságok, rendőrség és honvédség; vannak iskolái és művészeti intézményei, hogy neveljék az embereket és emeljék az általános műveltségi nívót.


Egy egészségesen szerves katolikus társadalomban a régiók életmódja kifejeződik a különböző szokásokban és öltözködésben. Fent: tiroli rezesbanda Bécsben menetel. Lent: magyar táncosok tipikus viseletükben.Ezeket a külső intézményeket általánosan közbülső társadalmaknak nevezik. Az emberi testrészekhez hasonlóan elsődlegesen a társadalom külső élete felé fordulnak, fontos szerepet játszván benne. Minél egészségesebbek, erősebbek és függetlenebbek ezek a részek, annál kevésbé tolakszik helyükre egy szervetlen központi államapparátus.

A társadalom külső igényeit biztosító ezen intézményes testrészek a társadalmi szervezet belső szerveinek egészségére támaszkodnak. A belső szervek, melyek e testrészeknek életet biztosítanak a család, a régió és a nemzet.

A nemzet alatt azonos szellemiségű, lelkületű, népiségű, nyelvű, szokású és vallású régiók harmonikus együttesét értjük. A régió olyan társadalmi, műveltségi és földrajzi egység melyet az azonos szokások, történelem és népiségi háttér fog össze, és egy vezetés befolyása alatt áll. Normális esetben egy meghatározott család erős tagjának befolyási övezete alkot egy régiót. Ez megerősíti azt, hogy a család a társadalom alapsejtje.

A szerves társadalom a természettörvény egyenes következménye

A szerves társadalom természetadta társadalmi szervezet, mely a természettörvényt követi.

A társadalmi berendezkedésről szóló vitában sokan egy pontos tervet készítenek arról, milyennek kéne lennie egy ideális, jövőben megvalósítandó emberi társadalomnak. A kérdés katolikus szemlélete ettől merőben más.

Tanulmányozhatjuk azt, hogyan éltek azok, akik a múltban követték a természettörvényt (többek között az egyiptomiak, hellének, rómaiak, japánok) vagy a Katolikus Egyház tételes törvényei által ihletődtek mint a németek, franciák, britek, spanyolok, olaszok és mások. Életmódjukat elemezve megkülönböztethetjük a tértől és időtől független, mindnyájukat mozgató közös alapelveiket az őket sajátosan meghatározó történelmi körülményeiktől.


Fent: lengyel fiatalok hagyományos öltözékükben. Lent: fiatal andalúziai menyecske lovon.


Ha felvázoljuk a bennük közös természetadta alapelveiket – odafigyelve azokra az egyedi adományokra, amik megerősítették őket –, megkapjuk azokat az előfeltételeket, amik elősegíthetik egy új szerves társadalom megszületését, ha alkalmazzuk a kapott alapelveket napjaink körülményeihez. A gyümölcsöző munkákhoz szükséges sajátos kegyelmek segedelme utat nyit egy katolikus társadalom megalkotására.

Ez az Istentől ihletett munka alapvetően különbözik egy tervezőbizottságtól. Egy terv esetén egy külső valóságot tételezünk, amit mintaszerűen követni kell. Pár ember elméleti következtetéseket tesz, rendszerezi őket, majd megpróbálja ráerőltetni az egész társadalomra. A szocialisták, kommunisták, nácik és mások mind mesterséges tervezők voltak.

A jövő szerves társadalmának elvei mint földbe vetett jó magok fognak kikelni az isteni gondviseléstől ösztönözve. Figyelnünk kell arra, hogy ahol fogadókészség van, ott segítsük, amennyire erőnkből telik az embereket, megerősítvén a jó tendenciákat, segíteni őket, hogy a korunkat jellemző megannyi visszaélést és hibát ne kövessék el, és kerüljék el a múlt tévedéseit és buktatóit.

Ez a néhány észrevétel segíthet minket a szerves társadalom tanulmányozására.

Fordította: Szász Péter Domonkos
Forrás: Tradition in Action

Vissza a politikafilozófia, eszmeiség oldalára

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése