2015. március 6., péntek

Évforduló - Március 6.

Megszületett Michelangelo Buonarroti
(1475)


1475. március 6-án született a reneszánsz egyik legnagyobb és legsokoldalúbb művésze, Michelangelo Buonarroti.


 Megszületett gróf Grassalkovich Antal királyi személynök, kamaraelnök
(1694)

Grassalkovich Antal a Nyitra vármegyében fekvő Ürményben született szerény köznemesi család sarjaként. Édesapja gyaraki nemes Grassalkovich János, édesanyja egresdi nemes Egresdy Zsuzsanna volt; négy testvér közül Grassalkovich Antal volt a család egyetlen fiúgyermeke. 

1705–1711 között a nyitrai piaristáknál végezte tanulmányait egy év kivételével, amikor is a jezsuiták oktatták. 1715-ben ügyvédi vizsgát tett. Jogi tanulmányai végeztével fényes hivatalnoki karriert futott be. 1716. november 29-én a Magyar Királyi Udvari Kamara kinevezte budai kerületéhez ügyvédnek Budára. 1720-ban királyi jogügyi igazgató, 1724-től udvari tanácsos, 1727-től az Újszerzeményi Bizottság (Neoacquistica Commissio) elnöke. 1731-től 1748-ig személynök, 1748-tól kamaraelnök. 1736-ban bárói, majd 1743-ban grófi rangot kapott. 1751-től koronaőr. Később valóságos belső titkos tanácsos és főlovászmester lett.

Hatalmas birtokokat szerzett a Duna-Tisza közén (Gödöllő, Hatvan, Bag) és a mai Budapest területén (Szentlőrinc puszta, Kispest). Az 1741-es országgyűlésen közreműködött abban, hogy a rendek megszavazták a katonai segítséget Mária Teréziának, valamint Lotaringiai Ferencet elismerték kormányzótársnak. Grassalkovich Arad, majd Nógrád vármegye főispánja is volt. Birtokain jelentős mértékben előmozdította a magyarországi német telepítést. Gödöllőn és Hatvanban kastélyt, Máriabesnyőn zárdát építtetett. Gödöllői és hatvani uradalmaiból mintagazdaságokat alakított ki. Központi birtokán volt uradalmi ügyész Kelemen László.


 Mária Terézia Budára helyezteti a Nagyszombati Egyetemet
(1777)


1777. március 6-án intézkedett Mária Terézia arról, hogy a Pázmány Péter által 1635-ben alapított nagyszombati egyetem kerüljön át az ország székhelyére, Budára.

Az ekkor még négy karból (teológiai, jogi, bölcsész, orvosi) álló egyetem az ország legjelentősebb felsőoktatási intézménye volt. II. József 1784-ben áthelyezte Pestre, ahol jogutódjai ma is találhatóak. A mai Eötvös Loránd Tudományegyetem tekinthető a Pázmány által alapított universitas „örökösének”, de a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem is tőle eredeztethető.


Megszületett Károly Iréneusz József premontrei szerzetes, nagyváradi fizikus, a rádiótechnika egyik úttörője
(1854)


Rubicon/Wikipédia

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése