2014. december 17., szerda

Évforduló - December 17.

 Habsburg Ferdinándot magyar királlyá választják
(1526)

„Soha sem lesz oly hálátlan nemzedék, mely a mostani királyválasztásban megnyilatkozó bölcsességteket helyeselni nem fogja. Ellenkezőleg, valamint a most élők, akképpen a később következők is azt fogják hirdetni, hogy nektek köszönik a haza megmaradását, a megingatott szabadság visszaállítását!”
Részlet Rauber Kristóf laibachi püspök országgyűlési szónoklatából


1526. december 17-én választották királlyá a pozsonyi országgyűlésen megjelent előkelők Habsburg Ferdinánd osztrák főherceget (ur. 1526-1564).


Meghal Kaszap István jezsuita kispap
(1935)

Székesfehérvár cisztercita gimnáziumában érettségizett. 1934 nyarán lett novícius, jezsuita szerzetes, kispap. Rendtársai, tanárai szerették, tisztelték, igazi apostollá vált. `A bűnösök megtéréséért - engesztelő áldozatul` - önmagát ajánlotta fel Krisztusának.


19 éves korában gyógyíthatatlan betegség támadta meg, s 1935-ben egész évben szenvedett, de zúgolódás, panasz nélkül viselte a fájdalmakat. Halála után sok ember fordult hozzá segítségért, székesfehérvári sírjánál sok márványtáblácska hirdeti az ő közbenjárásának tulajdonított imameghallgatásokat. 1941. október 11-én megindult boldoggá és szentté avatási perének első, egyházmegyei, 1948-ban pedig második, római szakasza.

Rubicon/Múlt-kor

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése