2015. február 3., kedd

Ferenc pápa a litván püspökökhöz - Védjétek a családot, tartóztassátok föl a destabilizáló ideológiákat

Ferenc pápa február 2-án az Apostoli Palotában fogadta a litván püspöki konferencia tagjait, akik ad limina látogatásukat végzik a Szentszéknél.


A pápa arra buzdította a litván főpásztorokat, hogy segítsék a család intézményét, tartóztassák föl azokat az ideológiákat, amelyek megpróbálják destabilizálni a családot. A Szentatya beszédének írott változatát átnyújtotta a püspököknek. Ebben emlékeztetett a litván egyház hősies helytállására a kommunista elnyomás sötét évei alatt. Ma a szekularizáció és a relativizmus veszélyei leselkednek a társadalomra – figyelmeztetett a pápa. – A balti ország főpásztorai fohászkodjanak papi és szerzetesi hivatásokért, valamint képezzenek meggyőződéses világiakat, akik keresztény értékekkel gazdagítják a társadalmat.

A kommunista üldözéstől a szekularizáció veszélyeiig

Köszönet a hősiességért, amellyel átvészeltétek az üldöztetés szomorú időszakát – fordult a litván püspökökhöz a pápa. – Litvániában hosszú időn át az egyház az emberi méltósággal és szabadsággal ellentétes ideológiákon alapuló rezsim elnyomásától szenvedett. Ma más veszélyek leselkednek az egyházra a szekularizáció és a relativizmus képében. Olyan irányzatok ezek, amelyekkel kétféleképpen lehet szembenézni: az evangélium és a keresztény értékek fáradhatatlan hirdetésével, illetve az építő párbeszéddel mindenki felé, még ha az illető nem is tartozik az egyházhoz, vagy távol áll tőle a vallásosság. Ezért a keresztény közösségek legyenek mindig befogadók, készek a nyílt és építő véleménycserére.

Családellenes ideológiák

A pápa kitért a család előtt álló kihívásokra, arra buzdítva a litván püspököket, hogy gondozzák a családpasztorációt. Ezáltal a házastársak érezhetik a keresztény közösség közelségét. Sajnos Litvánia is – mint az Európai Unió teljes jogú tagja – ki van téve azoknak az ideológiáknak, amelyek meg akarják gyengíteni a család intézményét, a személyes szabadság rosszul értelmezett eredményeként. Az évszázados litván hagyományok segítségével az egyház válaszolhat ezekre a kihívásokra az értelemnek és a hitnek megfelelően.

Meggyőződéses világiak képzése

A pápa felhívta a litván püspökök figyelmét a meggyőződéses világiak képzésére, akik így felelős szerepet vállalhatnak az egyházi közösségen belül, illetve keresztény értékekkel gazdagíthatják a civil társadalmat. A felelős hittel bíró világiak jelenlétét bátorítani kell a polgári, kulturális, politikai és társadalmi életben egyaránt. A főpásztorok imádkozzanak Istenhez odaadó papokért, szerzetesi hivatásokért. Állandó képzésük mellett figyelemmel kell lenni lelki és erkölcsi életükre is, valamint az evangéliumi szegénységhez való hűségre, az anyagi javak (az egyház társadalmi tanításának) megfelelő kezelésére is.

Szegények, rászorulók támogatása

Beszédében végül a pápa a szegények, a rászorulók, a munkanélküliek, a betegek és elhagyatottak megsegítésére buzdított. Jelenlétük a litván gazdasági fejlődés ellenére sem elhanyagolható. Álljatok közel hozzájuk – kérte Ferenc pápa –, és ne feledkezzetek el arról a sok fiatalról sem, akik új utakat keresve elhagyják hazájukat. Számukra lehetővé kell tenni, hogy külföldön is megőrizhessék hitüket és vallási hagyományaikat.

Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése