2015. március 3., kedd

Évforduló - Március 3.

Ecsedi Báthori Miklós tölti be az országbírói tisztet
(1568)


Báthori Miklós Itáliában tanult. Egy ideig János Zsigmond erdélyi fejedelem híve volt, de 1561-ben testvére, Báthori András rábeszélésére I. Ferdinánd királyhoz pártolt. 1563-ban részt vett I. Miksa királlyá koronázásán. 

Ettől az évtől Szabolcs és Szatmár, 1567-től pedig Somogy vármegye főispáni tisztét tölti be. I. Miksa magyar király nevezte ki országbíróvá 1568. március 3-án, mely méltóságot haláláig viselhette. Két évvel később végzett Karácsony György vallási vezetővel, "ki azt hirdette, hogy Isten segítségével fegyver nélkül töri meg a pogány török hatalmát".


Ezen a napon született id. gróf Andrássy Gyula
(1823)


1823. március 3-án született az Osztrák–Magyar Monarchiában közös külügyminisztere.


Aláírták a breszt-litovszki békét
(1918)


1918. március 3-án kötötték meg az első világháború során a központi hatalmak (Németország, Osztrák–Magyar Monarchia, Törökország) Oroszországgal a breszt-litovszki békeegyezményt.

Az 1917-es forradalmak során nehéz katonai helyzetbe kerülő, akkor már Leninék által vezetett birodalom különbékével kilépett a háborúból, hatalmas területi engedményeket téve legyőzőinek. A Trockij által aláírt béke értelmében függetlenné váló finn, balti és ukrán államok Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia befolyása alá kerültek, ami nemesi családok révén, uralkodói dinasztiák megalapításában öltött volna testet.

Magyar állam főméltóságai/Katolikus Lexikon/Rubicon

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése